ภาพโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "มนุษย์กับความขัดแย้งทางจริยศาสตร์ในคัมภีร์ภควัทคีตา" โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2
[< Previous] [Next >]
of 5
IMG_0212.JPG
IMG_0213.JPG
IMG_0214.JPG
IMG_0215.JPG
IMG_0216.JPG
IMG_0217.JPG
IMG_0218.JPG
IMG_0219.JPG
IMG_0220.JPG
IMG_0221.JPG
IMG_0222.JPG
IMG_0223.JPG


Generated with Arles Image Web Page Creator