โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนาประจำปี 2560 ปีการศึกษา 2559
เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา”
วันที่ 1, 2, 3, 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 19.00 น.
ณ พีซ รีสอร์ท สมุย (Peace Resort Samui) 178 หมู่ 1 บ่อผุด เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
[< Previous] [Next >]
of 3
IMG_0899.JPG
IMG_0955.JPG
IMG_1086.JPG
IMG_1090.JPG
IMG_1168.JPG
IMG_1221.JPG
IMG_1227.JPG
IMG_1229.JPG
IMG_1230.JPG
IMG_1231.JPG
IMG_1232.JPG
IMG_1244.JPG


Generated with Arles Image Web Page Creator