ภาพบรรยากาศการสอบวิทยานิพนธ์ (สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย) นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วันที่ 26 มิถุนายน 2557
IMG_5075.JPG
IMG_5076.JPG
IMG_5077.JPG
IMG_5078.JPG
IMG_5079.JPG
IMG_5080.JPG
IMG_5081.JPG
IMG_5082.JPG
IMG_5083.JPG
IMG_5084.JPG
   


Generated with Arles Image Web Page Creator