ภาพบรรยากาศการสอบวิทยานิพนธ์ (สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย) นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วันที่ 28 มิถุนายน 2557
IMG_20140628_092204.jpg
IMG_20140628_092209.jpg
IMG_20140628_092217.jpg
IMG_20140628_092228.jpg
IMG_20140628_092237.jpg
IMG_20140628_092243.jpg
IMG_20140628_092251.jpg
IMG_20140628_092300.jpg
IMG_20140628_092306.jpg
IMG_20140628_092314.jpg
IMG_20140628_092337.jpg
 


Generated with Arles Image Web Page Creator