ต้อนรับพระนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา 1 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (นอกงบประมาณ)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดสัมมนา ณ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
[< Previous] [Next >]
of 6
12.jpg
12325.jpg
13.jpg
14.jpg
1444976071617.jpg
1444976076100.jpg
1444976093491.jpg
1444976099718.jpg
1444976104286.jpg
1444976109452.jpg
1444976112357.jpg
1444976115318.jpg


Generated with Arles Image Web Page Creator