ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553
รายนามเจ้าหน้าที่ ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา

 

 
ชื่อ-นามสกุล

ธรรมรัฐ  เพชรใส

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คุณวุฒิ
อีเมล์ fhumtrp@ku.ac.th
โฮมเพจ
ที่อยู่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
   

 

 
ชื่อ-นามสกุล เชน  แสวงมิ้ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  
อีเมล์ shainsaw@gmail.com, fhumssw@ku.ac.th
โฮมเพจ  
ที่อยู่ปัจจุบัน ถนนลาดพร้าววังหิน 68  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  
 

 

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion