ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553
     
 

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2554
วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ณ ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 404 (ศร.3-404)

---------------------------------

เวลา กิจกรรม
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น. พิธีเปิดงานปฐมนิเทศ
13.15 – 13.30 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำประวัติและกิจกรรมของภาควิชาปรัชญาและศาสนา
13.30 – 14.00 น. ฟังข้อคิดเห็นจากคณาจารย์ภาควิชาฯ
14.00 – 14.10 น. ตัวแทนนิสิตรุ่นพี่กล่าวต้อนรับและเล่าประสบการณ์การศึกษา
14.10 – 14.50 น. นิสิตใหม่กล่าวแสดงความรู้สึกและแนะนำตัวเอง
14.50 – 15.00 น. พิธีแสดงตนเป็นศิษย์ (ตัวแทนนิสิตมอบพุ่มดอกไม้ให้แก่คณาจารย์)
15.00 – 15.10 น. กิจกรรมสัญญาใจ
15.10 – 16.30 น. กิจกรรม “อ้อมกอดที่อบอุ่นของพี่ปรัชญา”

 
 
 
 
     
 
   

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion