ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

เดือน กันยายน 2559
  16   นิสิต ป.โท รหัส 58 เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 ชุดต่อประธานฯหลักสูตร  
  27   นิสิต ป.โท สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุมภาค 519 (มน.1-519)  
  29   นิสิต ป.เอก สอบประมวลความรู้ แบบข้อเขียน (3 วิชา) ห้อง 114 (มน.1-114) เวลา 09.00-12.00 น.  
         
         
เดือน ตุลาคม 2559
         
         
         
         
 
     
เดือน พฤศจิกายน 2559
         
         
         
         
         
         
         
         
เดือน ธันวาคม 2559
         
         
       
         
         
         
         
         

    ปฏิทินการศึกษา

 
 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion