ตารางเรียน  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561

ตารางสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หมู่เรียน วัน/เวลา ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน
01387121 Logic 2 อ.,พฤ.14.30-16.00 LH 3-404 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01387121 Logic 120 ส.13.00-16.00 LH 3-301 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01388321 Mahayana Buddhism 1 ศ.09.00-12.00 HUM 4-509 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01388323 Buddhist Meditation 1 พ.16.00-19.00 HUM 4-409 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01388323 Buddhist Meditation ปฏิบัติการ 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน โกเมนทร์ ชินวงศ์
           
01387102 General Philosophy 2 อ.,พฤ.11.00-12.30 LH 3-205 ชัชวาลย์ ชิงชัย
01387442 Social & Political Philosophy 1 พฤ.13.00-16.00 HUM 1-611 ชัชวาลย์ ชิงชัย
01388121 Buddhist Ethics 1 พ.13.00-16.00 LH 3-302 ชัชวาลย์ ชิงชัย
           
01387101 The Art of Living with Others 450 พ.16.00-19.00 E 17303 เทพทวี โชควศิน
01387324 Metaphysics 1 พ.09.00-12.00 HUM 4-405 เทพทวี โชควศิน
01387431 Pragmatism 1 อ.13.00-16.00 LH 2-204 เทพทวี โชควศิน
01387516 Problems & Theories of Metaphysics 1 จ.13.00-16.00 HUM 4-500 เทพทวี โชควศิน
1387597 Seminar 1 พ.14.00-16.00 HUM 4-507 เทพทวี โชควศิน
01387697 Seminar 1 พ.12.00-14.00 HUM 4-507 เทพทวี โชควศิน
           
01387101 The Art of Living with Others 410 พฤ.09.00-12.00 EC 5606 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387331  Theravada Buddhist Philosophy 1 ศ.13.00-16.00 HUM 4-501 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387497 Seminar 1 พ.13.00-14.00 HUM 4-503 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387543 Analysis of Philosophy of Religion 1 ศ.09.00-12.00 HUM 1-609 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387599 Thesis ปฏิบัติการ 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธเนศ ปานหัวไผ่
01387611 A Critical Appro.to Eastern & Western Phil. 1 พ.10.00-12.00 HUM 4-501 ธเนศ ปานหัวไผ่
01388599 Thesis ปฏิบัติการ 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธเนศ ปานหัวไผ่
           
01388111 Introduction to Religion 1 จ.,พ.11.00-12.30 LH 3-403 ธวัชชัย ทะราศรี
01387101 The Art of Living with Others 1 พ.13.00-16.00 LH 3-402 ธวัชชัย ทะราศรี
01388322 Buddhism in Thailand 1 พฤ.13.00-16.00 LH 3-205 ธวัชชัย ทะราศรี
01388461 Meditation for Mental Power 1 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธวัชชัย ทะราศรี
           
01387445 Philosophy of Law 1 อ.09.00-12.00 LH 2-207 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388222 Buddhism & the Environment 2 จ.08.00-11.00 LH 3-404 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388222 Buddhism & the Environment 250 อ.16.00-19.00 LH 3-204 ธีรัตม์ แสงแก้ว
           
01387221  Ancient Indian Philosophy I 1 จ.13.00-16.00 HUM 4-601 บารมี อริยะเลิศเมตตา
01387222  Indian Philosophy II 1 พ.13.00-16.00 HUM 4-501 บารมี อริยะเลิศเมตตา
01387699 Thesis ปฏิบัติการ 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน บารมี อริยะเลิศเมตตา
01388111 Introduction to Religion 2 อ.,พฤ.11.00-12.30 LH 3-303 บารมี อริยะเลิศเมตตา
01388111 Introduction to Religion 250 พฤ.16.00-19.00 LH 4-404 บารมี อริยะเลิศเมตตา
           
01387104 Philosophy & Religion in Asean Countries 1 จ.13.00-16.00 วศ.อาคาร19-101ตรงข้ามสำนักคอมฯ ประเวศ อินทองปาน
01387104 Philosophy & Religion in Asean Countries 100 พฤ.16.00-19.00 LH 3-404 ประเวศ อินทองปาน
01387691 Advan.Research Method.in Phil. & Religion 1 พฤ.09.00-11.00 HUM 4-501 ประเวศ อินทองปาน
01388222 Buddhism & the Environment 1 ศ.13.00-16.00 LH 3-404 ประเวศ อินทองปาน
           
01387101 The Art of Living with Others 2 อ.,พฤ.09.30-11.00 LH 4 ชั้น 10 ห้อง 1002 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01387211 History of Western Philosophy I 1 พ.09.00-12.00 HUM 4-410 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01387444 Philosophy of Sciences 1 จ.13.00-16.00 HUM 4-501 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
           
01387121 Logic 1 จ.,ศ.13.00-14.30 LH 3-402 วิทยา ศักยาภินันท์
01388251 Hinduism 1 อ.13.00-16.00 LH 2-207 วิทยา ศักยาภินันท์
           
01387101 The Art of Living with Others 250 จ.16.00-19.00 LH 4-506 สรณีย์ สายศร
01387102 General Philosophy 1 จ.,ศ.13.00-14.30 LH 3-205 สรณีย์ สายศร
0.1387111 Introduction to Philosophy 1 พ.13.00-16.00 HUM 4-500 สรณีย์ สายศร
01387432 Existentialism 1 ศ.09.00-12.00 HUM 4-500 สรณีย์ สายศร
           
01388241 Islam 1 พฤ.13.00-16.00 HUM 4-410 สามารถ มีสุวรรณ
           

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion