ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน  พ.ศ.2558

ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายวิชา หมู่ วัน - เวลา ห้องเรียน อ.ผู้สอน
         
01387121 1 จ.อ.พ.พฤ.ศ. 14.30-16.30 LH 3-404 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01387121 350 จ.พ.ศ. 16.00-19.00 LH 3-201 โกเมนทร์ ชินวงศ์
01387121 375 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน โกเมนทร์ ชินวงศ์
01388121 1 จ.พ.ศ. 13.00-16.00 LH 3-206 ชัชวาลย์ ชิงชัย
01387101 410 อ.พฤ. 13.00-16.00 EC 5616 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387103 1 พ.พฤ.ศ. 10.00-13.00 LH 3-403 ธเนศ ปานหัวไผ่
01387101 1 จ.พ.ศ. 13.00-16.00 LH 3-302 ธวัชชัย ทะราศรี
01388222 2 จ.อ.ศ. 13.00-16.00 LH 3-403 ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388599 11 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน ธีรัตม์ แสงแก้ว
01388222 1 จ.อ.พ.พฤ.ศ. 08.00-10.00 LH 3-303 ประเวศ อินทองปาน
01388222 120 จ.พ.ศ. 13.00-16.00 LH 3-202 ประเวศ อินทองปาน
01388111 2 จ.อ.พ.พฤ.ศ. 12.00-14.00 LH 3-301 ผจญ คำชูสังข์
01388322 350 จ.พ.ศ. 16.00-19.00 LH 3-206 ผจญ คำชูสังข์
01387101 2 อ.พ.พฤ.13.00-16.00 LH 3-302 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01387101 120 จ.พ.ศ. 09.00-12.00 LH 3-206 ไพรินทร์ กะทิพรมราช
01387102 1 จ.พ.ศ. 09.00-12.00 LH 3-302 สรณีย์ สายศร
01388111 1 จ.อ.พ.พฤ.ศ. 09.00-11.00 LH 3-404 สิงห์คำ นันต๊ะภูมิ
01388111 350 จ.อ.ศ. 16.00-19.00 LH 3-202 สิงห์คำ นันต๊ะภูมิ
01388111 375 ติดต่อผู้สอน ติดต่อผู้สอน สิงห์คำ นันต๊ะภูมิ

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion