ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

ลำดับที่
กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
1

ตามรอยเมธี ๑๐๐ ปี พุทธทาส
จัดนิทรรศการ ณ ศูนย์เรียนรวม ๓ (ศร.๓) ห้องโถงชั้นล่าง
และมีธรรมบรรยาย ห้อง ๔๐๔ ชั้น ๔   ณ ศูนย์เรียนรวม ๓
วันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

คลิกที่นี่ อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     
ลำดับที่
กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
1

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2549
รายละเอียด :  กำหนดการเดินทาง กรุงเทพฯ-ราชบุรี-กรุงเทพฯ
07.00  พร้อมกันที่ลานจอดรถที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้างหอประชุมใหญ่
07.30  ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09.30 แวะชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก ... ฯลฯ
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ราชบุรี
ภาคการศึกษา : ปลาย    ปีการศึกษา : 2548     
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : 100
จำนวนคนภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม : 0

   

ลำดับที่
กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
1
วัพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รายละเอียด
ปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ปริญญาตรี เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง มน. 509
ปริญญาโท เวลา 15.30-17.30 น. ห้อง มน. 503
สถานที่   ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
ภาคการศึกษา : ภาคต้น     ปีการศึกษา : 2549     
   
 
ลำดับที่
กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
1
นิสิตซุ้มปรัชญาและศาสนา
ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2549
ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก "กาลครั้งหนึ่ง...เมื่อเราเรียนด้วยกัน"
     

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion